Auditoria de Seguretat

24 de agosto de 2020

La pregunta que tots hem de fer-nos és: Ens preocupa suficientment la seguretat a l’entorn digital?

Fem auditories de seguretat

L’espionatge digital i la ciberdeliqüència son activitats que van en augment, tant a nivell governamental, polític, empresarial o privat. Les eines i tècniques usades són multiples i per això hem d’estar SEMPRE un pas per endavant dels ciberdelinqüents.

Tot i que, per la pròpia naturalesa fosca de la infracció; no és possible datar els inicis de la ciberdelinquència a ningú se li escapa que és el futur inmediat de totes les batalles a lliurar.

De manera anecdòtica es podria situar els orígens dels keyloggers (*) a la època de la Guerra Freda entre els Estats Units i la Unió Soviètica a finals dels anys 70 i en els 80.
En aquells dies l’ús dels ordinadors no estava tant extès com en la actualitat. Era l’época de les màquines d’escriure elèctriques. En una reparació rutinària, es va detectar un dispositiu, preparat per transmetre la informació escrita a la màquina d’escriure; cap a l’exterior.

(*) Un keylogger (derivat de l’anglès: key (‘tecla) i logger (‘registrador’); ‘registrador de tecles’) és un tipus de software o un dispositiu hardware específic que s’encarrega de registrar les pulsacions que es realitzen en el teclat, per a posteriorment memoritzar-les en un fitxer o enviar-les a través d’internet.
Sol usar-se com a malware del tipus daemon, permetent que altres usuaris tinguin accés a contrassenyes importants, com els números d’una tarja de crèdit o d’altres tipus d’informació privada que es vulgui obtenir.

(definició textual a la Wikipèdia)

Ens hem preparat per a la seguretat digital.

El camp de la seguretat digital és molt ampli i molt especialitzat, però el inici de tot, és saber com de “cibersegura” és la seva empresa.

Fem auditories de seguretat per a detectar possible bretxes, tant en el hardware com en el software dels seus equips i la seva xarxa.

La profunditat de les anàlisis efectuades poden ser més o menys extenses en funció del que la seva empresa requereixi.
Pot delegar posteriorment en nosaltres, la supervisió i el suport per a solventar els problemes de vulnerabilitat detectats, que estaràn documentats en un informe.