Còpies de seguretat

25 de agosto de 2020

1888 hores equivalen a ??? Euros per al seu negoci.

Podem ajudar-lo a estaviar temps i diners

1888 hores és el còmput total per any, d’una jornada laboral de 40 hores setmanals.

1888 hores d’informació i dades acumulades, per cada un dels treballadors de la seva empresa.

S’imagina el desastre, el dia que falla l’accés a aquestes dades?
Les causes poden ser múltiples i a vegades complexes, però la solució és senzilla.

CÒPIES DE SEGURETAT

El convidem a que respongui a aquestes preguntes.
No hi ha resposta correcte o incorrecte, tant sols Si o NO.

  • Realitza còpies de seguretat regularment?
  • En cas afirmatiu, ho fa en mitjans externs, desconectat dels seus servidors i principals equips?
  • Estàn els seus equips protegits d’accessos indeguts?
  • Estàn les dades protegides contra atacs Ransomware(*)?

(*) Es coneix com a Ransomware o Segrest de dades, a un tipus de programa maligne que restringeix l’accés a determinades parts o arxius del sistema operatiu infectat i demana un rescat a canvi de treure aquesta restricció.

(definició textual de la Viquipèdia)

Si ha contestat NO a alguna de les preguntes anteriors, la seva empresa està en risc de perdre dades.

La solució és un sistema automatitzat de còpies de seguretat.

Arribats a la conclusió que les hores es tradueixen en diners, l’ajudem a trobar les eines i solucions de còpies de seguretat que més s’adeqüin al seu negoci.

Confíi en els experts per guardar les seves dades i tant sols preocupis de la correcta evolució del seu negoci.