Hardware de seguretat

8 de septiembre de 2020
Hardware de seguretat

Els ordinadors de l’empresa són una inversió. LA SEGURETAT, també.

L’assessorem sobre hardware de seguretat

En els últims temps, importants empreses a nivell mundial ha reconegut atacs cibernètics que han deixat al descobert les dades dels seus clients o informacions sensibles dels seus usuaris.

Els atacs es donen perquè el ciberdelinqüents han aprofitat alguna fallada de seguretat dels sistemes. Aquests assalts danyen al mateix temps la reputació de l’empresa, oferint una mala imatge davant dels seus usuaris.

Les fallades de seguretat són esmenables, però es poden afegir mesures addicional per reforçar la seguretat de la informació.

Entenem per hardware de seguretat, tots els dispositius que proporcionen protecció en un entorn informàtic; amb un control de activitat i flux de dades, tant del exterior cap a l’interior de la xarxa, com en sentit invers.

Implantem e integrem Firewalls, Switchs gestionat i Servidors amb redundància.